Snel en goedkoop geld lenen

Het is vandaag de dag bijzonder gemakkelijk om geld te lenen of krediet te krijgen via het internet. De mogelijkheden hieromtrent zijn de jongste jaren fors toegenomen. Minileningen en andere financieringen zijn door de grootte hoeveelheid aanbieders niet eens zo duur meer als weleer.

Snelheid van een lening

Om een conventionele lening bij een financiële instelling af te sluiten, zal je niet echt gehaast mogen zijn. Banken nemen hun tijd om rustig hun opzoekwerk te doen en toestemming te vragen aan hun hoofdzetel. Bij een bank ben je snel enkele weken verder, alvorens een mogelijk krediet te bekomen. Bovendien zal je altijd moeten aantonen waarvoor u het geleende bedrag zal aanwenden. Het internet is niet gebonden aan die manier van werken en heeft hierop slim ingespeeld door vooral snel tewerk te gaan. Het is dus niet langer alleen maar nodig om de rentes van de verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken, maar ook de snelheid waarmee het krediet uitgekeerd kan worden. Banken zijn meestal nog wel goedkoper, maar zeker ook trager.

Een minilening

Aan de hand van minileningen kan je zelfs al in enkele minuten tijd een kredietdossier rond krijgen. Vaak staat op de dag zelf nog het geld op je rekening. In bepaalde gevallen, zoals bij een eerste aanvraag, kan het wel nog iets langer duren. Maar zelfs dan heb je de duurtijd over het algemeen zelf in de hand, omdat men wacht tot dat je bepaalde loongegevens en je identiteitskaart zal doorfaxen of inscannen. Dit alles duurt over het algemeen één werkdag. Bij een tweede aanvraag volstaat het soms om een SMS te sturen om opnieuw een financiering te bekomen. Dit kan allemaal zo snel omdat de wet op het financieel toezicht niet van toepassing is op een minikrediet. Deze snelle manier van geld lenen heeft natuurlijk zijn prijs. Minileningen

zijn altijd duurder dan conventionele leningen. Maar het grootste verschil zit hem in de contractbreuk. Op het moment dat je laattijdig begint terug te betalen, kunnen de kosten snel erg hoog oplopen. Wanneer je niet in staat blijkt het bedrag op de afgesproken termijnen terug te betalen, zal je het geleende bedrag uiteindelijk zien verdubbelen en in bepaalde gevallen zelfs verviervoudigen.

Het bedrag van de lening

Je kan minileningen aangaan van enkele honderden euro´s. Maar ook bedragen van verschillende duizenden euro´s zijn mogelijk, tot zelfs 50000 euro voor een nieuwe wagen. Hoe kleiner het bedrag dat je wilt lenen, hoe gemakkelijker je het krediet effectief snel zal krijgen. Minileningen lopen in principe tot maximum 500 euro. Om snel het nodige bedrag te kunnen lenen, is het vaak beter het totaal bedrag op te delen en kleinere bedragen en bij verschillende kredietverstrekkers te lenen. Houdt natuurlijk altijd in je achterhoofd dat je het totaalbedrag en de interesten binnen de afgesproken termijn onvermijdelijk zal moeten terug betalen. Bij minileningen is dat vaak al binnen enkele weken of maanden. De interest wordt bij minileningen niet omschreven als rente, maar als behandelingskost. Die behandelingskost schommelt tussen de 10% en de 20%, afhankelijk van het geleende bedrag, maar ook van de termijn van terugbetalen. De wetgeving hieromtrent veranderd voortdurend. Hou het dus goed in de gaten.

Sommige kredietverstrekkers op het internet werken met een BKR toetsing en andere niet. Dit is eveneens het geval voor andere kredietverstrekkers zoals supermarkten en winkelketens. Lang niet iedereen in de kredietmarkt is aangesloten bij het BKR. Wanneer u een BKR registratie hebt omdat u ooit niet aan uw financiële verplichtingen heeft kunnen voldoen, zal het zeer moeilijk zijn geld te lenen bij een firma die werkt met een BKR toetsing. Op het internet werken tal van kredietverstrekkers zonder deze BKR toetsing, omdat deze immers nooit bindend is. Minileningen vallen sowieso buiten het BKR systeem. De BKR toetsing is een functie om de consument tegen zichzelf te beschermen, maar het systeem zegt lang niet alles over de kredietwaardigheid van de consument. Het allerbelangrijkste is dat je voor jezelf steeds grondig uitrekent of je ruim op tijd het volledige bedrag zal kunnen terugstorten. Hierdoor voorkom je niet alleen een BKR registratie, maar zal je ook altijd goedkoper kunnen blijven lenen.

Groot aanbod aan leningen

Er is een groot aanbod van kredietverstrekkers op het internet. Het loont dan vaak ook de moeite om de aanbiedingen grondig met elkaar te vergelijken. Je kan op de meeste websites vragen om een offerte per e-mail te ontvangen.Je kan gerust stellen dat de lening goedkoper zal worden als je langer kan wachten op je geld. Omdat er juist zoveel kredietverstrekkers met elkaar in concurrentie zijn, zie je de kostprijzen voortdurend zakken in plaats van stijgen. Laat je niet al te snel verleiden door een lage rente. Een lage rente is niet altijd de beste rente. Een lage rente kan bijvoorbeeld variabel zijn. Kredietnemers gebruiken allerhande methodes om meer geld aan je lening te verdienen, maar als consument ben je hier perfect tegen beschermt door simpelweg de overeenkomst grondig te lezen.

De vertragingsvergoeding bij wanbetaling

Wanneer je twee maanden achterstallig bent met de betaling van de maandtermijnen, ontvang je van de kredietgever meestal een ingebrekestelling. In deze ingebrekestelling wordt een termijn genoemd, waarbinnen je alsnog aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Je bent voor deze achterstallige betalingen een vertragingsrente verschuldigd, indien je niet binnen de genoemde periode kunt betalen. De hoogte van deze vertragingsrente is gelijk aan de op dat moment geldende rente (= effectieve rente op jaarbasis) behorende bij de overeenkomst. Dit alles is door de wet bepaald en zal je ongetwijfeld in je contract terugvinden.